Изграждане на фундаменти 

Фундаментът е един от най-важните етапи при строежа на всяка къща, сглобяема или монолитна. Стабилния фундамент е важна част за сигурността на сградата. За сглобяемите къщи най-често се изгражда ивичен фундамент. Дълбочината на изкопа е около 60см, надземната част е около 50см, и ширина 40см. След изкопаване на ивиците се изгражда Електро и ВиК захранването, което е на точно определено място, определено по проект. Монтира се кофража и се полага арматура за армировка.След което се насипва с чакъл монтира се горна скара арматура. и тогава за отлива с бетон.

Предлагаме на нашите клиенти изграждане на фундаменти, ВиК, електро – захранване като спазим проекто – документацията и всички изисквания за здравина и стабилност на  сградата.

Ремонт на къща